ÖNSÖZ

Gagouz dili blog'una HOŞ GELDINIZ!

Bu site okul hem universite üüredicilerinä, üürencilerä, studentlerä deyni kuruldu. Umut ederim, ki verili informaţia faydalı olur.

понедельник, 25 апреля 2011 г.

Dersä analiz yapmak isteyişleri


1. Organizatorik etapı / aktuallamak
1. Üüredici eni temanın niyetlerin  hem önceki materialın aralarında baalantı yaptı mı? Cuvap pozitiv saydı, nicä?
     -  üürencilerä önceki üürenilmiş temayı kullansınnar ya da tekrarlasınnar teklif edip
    -  dikatin çekilmesi sınaşların, türlü metodların, didaktik oyunnarın yardımınnan h.b.
    - başka variantlar
2. Eni temaya giriş
2. Üürencileri eni temaya konsentre edäbildi mi? Cuvap pozitiv saydı, nicä?
   - vizual materialın yardımınnan
   - soruşların yardımınnan
   - bir situaţianın yazdırılması
   - şaka / oluş annadıldı
   - başka variantlar
3. Üüredici dersin niyetlerini belli etti mi? Nicä?
    - niyetleri haberleyip
    - urgulayıp dersin niyetlerinin  lâzımnığını yaşamakta da
    - variantlar
3. Ei temanın verilmesi
4. Üüredici eni informaţiaylan üürencilerin bilgilerini zenginneti mi? Nicä?
    -  didaktik materialını / resimneri kullanıp
    -  yazdırmak ya da açıklamak yolunnan
    - soruşların yardımınnan
    - variantlar
5. Eni materialın kullanılması için üüredici model / örnek teklif etti mi? Nicä?
   - örneklär teklif edildi
   - önemli momentlär urgulandı
   - variantlar
6. Ki geçmäğä dersin başka etapına, üüredici üürencilerin bilgilerini kantarladı mı? Nicä?
   - soruşların yardımınnan, angıları non-verbal cuvap ister (el, kafa jestleri)
   - gözedip klası, yaklaşıp her bir üürenciyä da kontrol edip
   - üürencilär soruşları cuvaplasınnanr teklif edip, individual
    - variantlar
4. Kullanmak etapı
1. Eni bilgileri kullanmağa deyni uygunnuk teklif edildi mi?­ Nicä?
    - didaktik materialının yardımınnan, angısı üürenmek proţesini kolaylaştırăr
    - grupta iş, çiftä iş
    - türlü metodların, çalımnarın yardımınnan (sözlü, auditiv, yazılı)
    - variantlar
2. Üürencilerin işini önderäbildi mi?  Nicä?
   - üürencileri göz altında tutup
   - grupta iş ya da individual iş kullanıp
   - klasta gezip hem gözedip
    - variantlar
3. Feedback′ın geçirilmesi gerçeklendi mi? Nicä?
   - dooru cuvapları teklif edip
   - üürencilerdän dooru cuvap isteyip
   - dooru cuvap hepisi üürencilerdän isteyip, ki başka-başka bakışları, fikirleri identifikaţialamağa
   - variantlar
5. Kaviletmek etapı
4. Üüredici dersin niyetlerinin gerçeklenmesini  kantarladı mı­? Nicä?
   - yazılı sınaş teklif edip
   - testin yardımınnan
   - eni  kazanılmış bilgileri hem becermekleri praktikada kullanıp
   - variantlar
6. Çıkışların geçirilmesi
5. Eni materialı bir situaţiada kullanmağa teklif edildi mi? Faydalı mı üürencilerin real yaşamasında? Nicä?
   - soruşların yardımınnan
   - teklif edip, ki üürencilär bir kaç text evdä kursun
   - üürencilerä teklif edip, kendi fikirlerini, bakışlarını açıklasın
   - başka variantlar.


При копировании статьи ссылка на оригинал обязательна!

0 коммент.:

Отправить комментарий

Следующее Предыдущее Главная страница

Blogger Template by Blogcrowds