ÖNSÖZ

Gagouz dili blog'una HOŞ GELDINIZ!

Bu site okul hem universite üüredicilerinä, üürencilerä, studentlerä deyni kuruldu. Umut ederim, ki verili informaţia faydalı olur.

пятница, 22 февраля 2013 г.


Vani Volontir
Vani Volontir 1913 yılda Bolgrad Rayonunda Kubey Küyündä duudu. Bolgradta okulu hem liţeyi başardı, sora da Yaş Universitesindä Agrikol fakultesini Basarabialı grupasını üürendi. Çok yıllar bilimci agronomu  olarak çalıştı. Sora da bütün Bolgrad rayonuna agronom seçildi. Vani Volontir bir çiftçi aylesindändir. Anası hem bobası büyük kultura insannarıymışlar. Büyük batisi, Georgi Volontir, 1911 yılda duudu. 1934 yılda, açan Yaş Universitesindä studentti, onu ilk grup gagouzlarlan Türkiyeyä üürenmäğä yolladılar.
Vani Volontir çok kerä Türkiyedä bulundu, türkçeyi hem yabancı dillerini dä iyi bilärdi. Europa devletlerindä türlü expoziţia aralarında bulundu, büyük yaşamak hem yaratmak deneyleri kazandı.
30-cu yıllarda açan Romun guvernusu Türkiye guvernusunnan annaşıp, Atatürkün kayıllığınnan, gagouz gençlerini Türkiyeyä üürenmäğä yollardı. Bu gençlerin birisiydi Vani Volontir dä. Ama o gidämedi, çünkü büyük kardaşını üürenmäğä yolladıydılar, da ona izin vermediydilär.
Bu oluşlar derin duygu çizilerini onun üräyindä braktılar. Kardaşından çok informaţia kabledärdi, mektuplardan hem buluşmaklardan bütün üüretim sistemini bilärdi. Da düşünmeklär onu raada brakmazdı, ki bunnar için yazsın, da gelän gagouz gençlerinä 30-cu yıllarda gagouz üürencilerin kısmetlerini bildirsin.
1994 yılda haftalık dergisindä onun sözü çıktı „Hacımançunun çeşmesi” – kısa romanı.
1995 yılda Vani Volontir Moldova Yazarlar Birliyinä kabul edildi. Romanı „Hacımançunun çeşmesi” redaktorluktan yazıcı, profesor Dionis Tanasoglu geçirdi.
Bitki vakıtlarda bir autobiografik annatması «Исповедь старого гагауза» rus dilindä hazırladı, angısını Vani Volontir tipara çıkarmağa etiştirmedi. Bu annatmanın sonunda o deyer: „Bu annatmada sade benim yaşamam yazdırılăr, bir dä sıra yok autorluk fantaziasından, her bir laf, her bir söz benim personal yaşamamdan.”
            

При копировании статьи ссылка на оригинал обязательна!

Следующие Предыдущие Главная страница

Blogger Template by Blogcrowds