ÖNSÖZ

Gagouz dili blog'una HOŞ GELDINIZ!

Bu site okul hem universite üüredicilerinä, üürencilerä, studentlerä deyni kuruldu. Umut ederim, ki verili informaţia faydalı olur.

понедельник, 25 апреля 2011 г.

Okul kiyadı

Okul kiyadı nedir?
Okul kiyadının rolu/ eri üürenmek-üüretmek proţesindä.

      Okul kiyadı, ofiţial dokumentidir, angısı okul kurrikulum’unun niyetlerini ilerleder hem konkretize eder, bilgilerin hem becermeklerin sistem uurunda türlü operaţional didaltik birciklerinin yardımınnan kazanılmasını saalăr: ünitelär (bölümnär), ders grupları h.b. (S.Kristea „Pedagojik terminnär sözlüyü”).

     Okul kiyadı, didaktik instrumentidir, ki üürenmek-üüretmek proţesini ilinnetmek için, üürenciyä deyni tiparlanmıştır. (G.Roegiers).


Okul kiyadının funkţiaları G.Roegiers’ä görä
 •      Bilgi vermek funkţiası
 •    Becermeklerin hem kompetenţianın kurulmasını saalăr
 •      Bilgileri kaviletmek funkţiası
 •     Bilgileri kantarlamak funkţiası
 •      Becermeklerin kullanılması, aplikativ funkţiası
 •     Kultural hem sosyal terbi etmek funkţiası
Didaktik      üçköşeliyinin       açıklanması
bilgilär - üürenci - üüredici
 • Okulda verilän bilgilär, bilim bilgilerindän başkalanărlar (bilim informaţiasını
didaktik uuruna geçirmek lâzımdır).
 • Okul kiyadı didaktik üç köşeliyini lâzım bütünneştirsin
Okul kiyadının dört funkţiası üürediciya deyni.

1.    üüredici – bilgi
En iyi üüredici hepisi bilim bilgilerinä saabi olamaz: teoretik, praktik h.b.
Bu üzerä, ürenciyä mi, üürediciyä mi deyni, okul kiyadı genel bilim funkţiasını lâzım teklif etsin. Okul kiyatlarını kuran autorlar bilim bilgilerinä saabi olmalı.

2.    üürenci – bilgi
Üürenci ne kadar taa kolay bilim bilgilerini kabul etmeli. Okul kiyadı türlü becermeklerin kazanılması için metodlar teklif etmeli. Okul kiyatlarını kuran autorlar pedagojik bilgilerinä saabi olmalı.

3.    üüredici – üürenci
Okul kiyadı üürediciya, üürencinin önündä bulunup, yardım etmeli: nicä dersleri organize etsin, ki üürenmeyi uygunnaştırsın, başka laflarlan, üürenmek-üüretmek proţesini organize etsin.

4.    Kazanılmış bilgileri kantarlamak
Nicä okul kiyadının yardımınnan üürencilerin bilgilerini kantarlayalım.
Üürenciyi kantarlamağa kolay diyildir. Bu bir zor proţestir.
Hepisini yukarıda söylenmişleri üüredicinin kiyadı (kılavuz) lâzım ilerletsin.
Kılavuz iyidir, açan:
-         üürediciya derslerä iyi hazırlanmağa yardım eder.

Üüredicinin hakı var:
 •      Alternativ kiyatları kullansın
 •    Personal (özel) kiyatlarını, informaţiasını kullansın
N.B. Kiyat kurrikulumun baş ideasını lâzım realize etsin.
Okul kiyadı kullanılăr:
 •    Düşünceli
 •      Seçmeli
N.B. Üüredici kiyadın algoritmini diyiştiräbilir, ama argumentli.

При копировании статьи ссылка на оригинал обязательна!

0 коммент.:

Отправить комментарий

Следующее Предыдущее Главная страница

Blogger Template by Blogcrowds